تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه دین»

جز
واگردانی ویرایش‌های 37.255.79.50 (بحث) (هاگ) (3.1.21)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن نویسهٔ تکراری
جز (واگردانی ویرایش‌های 37.255.79.50 (بحث) (هاگ) (3.1.21))
'''فلسفه دین''' شاخه‌ای از [[فلسفه]] مشتمل بر همه مباحث فلسفی‌است که بن‌مایه آن‌ها پرسش‌هایی‌است که از [[دین]] سرچشمه می‌گیرد. فلسفه دین، ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین سنت‌های دینی ویژهٔ جوامع مختلف است. موضوعات اصلی فلسفه دین، استدلال پیرامون [[طبیعت]]، وجود یا عدم وجود خدا، [[زبان دین]]، [[معجزه]]، [[دعا]]، [[مسئله شر]]، صفات خدا، پلورالیسم دینی، [[معرفت‌شناسی دینی]] و رابطه بین دین و مممدیگر نظام‌های ارزشی مانند [[اخلاق]] و [[علم تجربی]] است. فلسفه دین با فلسفه دینی متفاوت است؛ فلسفه دینی فکر فلسفی‌است که توسط دین هدایت می‌شود که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در [[فلسفه مسیحی]] یا [[فلسفه اسلامی]] جستجو کرد، اما فلسفه دین تبیین عقلانی ماهیت دین به خودی خود است، بنابراین برای مطالعهٔ فلسفه دین نیازی به باورمندی به ادیان وجود ندارد.
 
اصطلاح فلسفهٔ دین، اصطلاحی‌است که از اواخر قرن هجدهم رایج گردیده‌است. این اصطلاح تحت تأثیر [[هگل]] رواج یافت که گونه‌های مختلف فلسفه را در نظام فکری خود وارد کرده بود. فلسفه دین، با پرسش‌های بنیادی آغاز می‌شود که ادیان به وجود آورده‌اند. فلسفه‌ورزی در این پرسش‌ها بازتاب برداشت فیلسوف از کارکرد فلسفه‌است.