عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
 
==عدالت اجتماعی==
عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هر کس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. با این حال در تعریف عدالت اجتماعی توافق محکمی وجود ندارد.
به قولی داد یا عدالت به عنوان مفهومی اجتماعی عبارت است از [[داوری]] بر پایه [[برابری]]. با این مفهوم داد در مقابل بیداد (بی عدالتی) که به معنی [[قضاوت ناعادلانه]] است قرار دارد.{{مدرک}}<ref>عدالت و قانون یکسان با معنای متفاوت[http://www.vakiltehroun.com وکیل خوب]،''محمد یوسفی(نصیری خلج) ،پائیز1394، چاپ دوم، چاپ دادآفرین''</ref>
 
به قولی داد یا عدالت به عنوان مفهومی اجتماعی عبارت است از [[داوری]] بر پایه [[برابری]]. با این مفهوم داد در مقابل بیداد (بی عدالتی) که به معنی [[قضاوت ناعادلانه]] است قرار دارد.{{مدرک}}
 
عدالت یعنی ، قرار گرفتن هر چیزی ، سر جای خودش و به اندازه خودش
اشتباه بسیار بد و غلط رایج برخی از ما این است که در افکار وگفتار و کلام مان ازواژه عدل و عدالت به معنا و مفهوم قانون استفاده می کنیم . یعنی بسیاری اوقات ، قانون رامساوی عدل و عدالت می دانیم و بر همین اساس می اندیشیم ، صحبت کرده و رفتار می نماییم و به این شکل در حقیقت به خود و سایرین ظلم کرده و اشتباه سنگینی را مرتکب می شویم.
اما زمانیکه ساده لوحانه تفاوت های ظاهری بین داشته ها و نوع و جنس تجارب بین خود و سایرین را دیده و آنها را به حساب بی عدالتی بگذاریم، همواره نالان و شاکی و ناراضی از این تفاوت ها بوده و می اندیشیم: “عدالت بین ما رعایت نشده ” و با استفاده از کلمه عدالت، به جای قانون ، آنرا زیر سوال می بریم<ref>عدالت و قانون یکسان با معنای متفاوت،متفاوت[http://www.vakiltehroun.com وکیل خوب]،''محمد یوسفی(نصیری خلج) ،پائیز1394، چاپ دوم، چاپ دادآفرین''</ref>
 
==دیگر حوزه‌ها==
۲۴

ویرایش