تفاوت میان نسخه‌های «بزه»

۸۲ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
 
=== عناصر تشکیل دهنده ===
 
'''عنصر مادی'''
 
'''عنصر معنوی'''
 
'''عنصر قانونی'''
 
عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، ص467</ref>. برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.
به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم،‌‌ عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند<ref>گلدوزیان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 73</ref>.
۱۲۵

ویرایش