تفاوت میان نسخه‌های «سکه‌های ایران»

ربات: جایگزینی Umayyad_calif_Sassanian_prototype_695_CE.jpg با First_Umayyad_gold_dinar,_Caliph_Abd_al-Malik,_695_CE.jpg
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: مجعهد⟸مجعد، ازاسلام⟸از اسلام، ازسازماندهی⟸از سازماندهی، ودسته⟸و دسته، ونقره⟸و نقره، وهنردوران...)
(ربات: جایگزینی Umayyad_calif_Sassanian_prototype_695_CE.jpg با First_Umayyad_gold_dinar,_Caliph_Abd_al-Malik,_695_CE.jpg)
<center><gallery>
پرونده:Umayyad calif Sassanian prototype copper falus Aleppo Syria circa 695 CE.jpg| سکه‌های دوره امویان
پرونده:First Umayyad califgold dinar, Caliph SassanianAbd prototypeal-Malik, 695 CE.jpg| سکه دوره امویان که از سکه‌های ساسانیان الگوبرداری شده‌است.
پرونده:Silver Dirham.png| سکه نقره درهم دوره امویان
</gallery>
۴۷٬۳۵۴

ویرایش