تفاوت میان نسخه‌های «حشره‌شناسی پزشکی»

جز (جایگزینی با واژه فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# دفاع(مانند [[فاگوسیتوز]])
* خون در رساندن [[اکسیژن]] نقشی ندارد و چون فاقد [[هموگلوبین]] است بنابراین ممکن است به رنگ قرمز دیده نشود و به رنگ خاکستری، سبز ویا سایر رنگها دیده شود.
حامد روح الهی
 
== دستگاه تنفسی ==