باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۳۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
هر چند که روش کم‌کاربردتری نیز برای نامگذاری اترها هست که در آن نخست نام دو گروه آلکیلی که با اکسیژن پیوند دارند آمده و سپس نام اتر می‌آید. اتر نامبرده در روش دوم [[دی‌اتیل اتر]] نامگذاری می‌شود.
اترها گونه¬اي از ترکیب¬هایی آلي هستند كه یک اکسیژن از دو سو به دو گروه آلکیل يا آريل پیوند دارد و با ساختارهاي (R-O-R)، (R-O-Ar) يا (Ar-O-Ar) که Arبنزن یا مشتقات آن می‌باشد، نشان داده مي¬شوند. در سیستم نام¬گذاری آیوپاک اترها به¬صورت آلکان¬های حاوی استخلاف آلکوکسی در نظر گرفته می¬شوند، یعنی به¬صورت الکوکسی¬آلکان نام¬گذاری می¬شوند.
 
 
== طرز تهیه اترها ==
از واکنش الکل‌های نوع اول در محیط اسیدی مي¬توان اتر تولید كرد. البته اتر توليد شده متقارن خواهد بود. به¬طور مثال دی¬اتیل¬اتر با گرم کردن مخلوطی از اتیل¬الکل و اسید¬سولفوریک تا 140 درجه سانتی¬گراد به¬دست می¬آید. این واکنش با خروج دائمی آب از محیط و افزایش تدریجی اما مداوم الکل همراه است تا نسبت واکنش¬دهنده¬ها تقریباً ثابت باقی ¬بماند.
سنتز اتر به روش ویلیامسون به¬دلیل تنوع‌پذیری آن، بسیار مهم و کاربردی است و می‌توان آن¬را برای سنتز اترهای متقارن و نامتقارن به¬کار برد. در سنتز اتر ویلیامسون، اتر از واکنش هسته¬دوستی سدیم¬آلکوکسید با آلکیل¬هالید بدست می¬آید. آلکوکسیدها هسته¬دوست¬های بسیار خوبی هستند و معمولاً از واکنش سدیم¬هیدرید (NaH) با الکل در حلال قطبی غیرپروتونی مانند DMSO، تهیه می¬شوند.
 
 
 
== اترهای نوع اول، دوم و سوم ==
۹۲

ویرایش