تفاوت میان نسخه‌های «کارل ویتاکر»

بدون خلاصه ویرایش
کارل ویتاکر بنیانگذار [[خانواده درمانی]] نمادی - تجربی است. این رویکرد دیدگاهی شهودی و بی قید و شرط به درمان دارد تا بتواند شرایط ایجاد تعامل را برای خانواده ها فراهم سازد. این <ref>کری،رویکرد جرالد،با ترجمهنام یخانواده یحییدرمانی سیدتجربی محمدی(1390)نیز نظریهشناخته ومی کاربست مشاوره و روان درمانیشود.تهران: ارسباران</ref>
رابطه بین خانواده و درمانگر برای ویتاکر از اهمیت بسیاری برخوردار بود. تسهیل خودمختاری فرد و در عین حال حفظ تعلق خاطر به خانواده از اهداف اصلی ویتاکر در درمان بود. <ref>کری، جرالد، ترجمه ی یحیی سید محمدی(1390) نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. تهران: ارسباران</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۸۷

ویرایش