تفاوت میان نسخه‌های «کارل ویتاکر»

بدون خلاصه ویرایش
کارل ویتاکر بنیانگذار [[خانواده درمانی]] نمادی - تجربی است. این رویکرد دیدگاهی شهودی و بی قید و شرط به درمان دارد تا بتواند شرایط ایجاد تعامل را برای خانواده ها فراهم سازد. این رویکرد با نام خانواده درمانی تجربی نیز شناخته می شود.
رابطه بین خانواده و درمانگر برای ویتاکر از اهمیت بسیاری برخوردار بود. تسهیل خودمختاری فرد و در عین حال حفظ تعلق خاطر به خانواده از اهداف اصلی ویتاکر در درمان بود. <ref> کری، جرالد،جرالد؛ ترجمه ی یحیی: سید محمدی(1390)محمدی، یحیی. نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیدرمانی، ویراست هفتم. تهران:انتشارات ارسباران، زمستان 1390 ارسباران</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
کری، جرالد؛ ترجمه: سید محمدی، یحیی. نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، ویراست هفتم. انتشارات ارسباران، زمستان 1390
 
 
<!--- رده‌بندی --->
[[رده:مقاله‌های ایجاد شده توسط ایجادگر]]
۱۸۷

ویرایش