تفاوت میان نسخه‌های «همجنس‌گرایی»

(آخرین تغییر متن رد شد (توسط سعید خوش روش) و برگردانده شد به نسخهٔ 17369716 توسط DbBot: تنوین کسره در این مورد کاربر ندا)
در قوانین کنونی ایران، همجنس‌گرایی و [[لواط]] مترادف یکدیگر تعریف شده‌اند و در صورت انجام عمل جنسی بین دو مرد، در حضور چهار شاهد عادل و یا چهار مرتبه اقرار از سوی کسانی که لواط کرده‌اند به این عمل در دادگاه، بنا به احکام اسلامی که مبنای قانون مجازات در [[جمهوری اسلامی]] را تشکیل می‌دهند حکم اعدام برای هر دو طرف اجرا می‌گردد.
 
در قوانین ایران، گرایش همجنس‌گرایانه زنان تحت عنوان «[[مساحقه]]»، عملی مجرمانه تعریف شده‌است. مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۸۸)، مساحقه را این طور تعریف کرده‌ است:
در قوانین ایران، گرایش همجنس‌گرایانه زنان تحت عنوان «[[مساحقه]]»، عملی مجرمانه تعریف شده‌است. مادهٔ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مساحقه را این طور تعریف کرده‌است: «مساحقه، هم‌جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی». در موضوع مساحقه جرم به فعل دو زن بستگی دارد. به موجب مادهٔ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبهٔ سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.»<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/gh_mojazat_eslami.htm |عنوان = قانون مجازات اسلامی | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۱۶ فوریه ۲۰۱۰}}</ref> در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می‌کنند.<ref>مادهٔ ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی</ref>
""مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد""<ref>قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸، ماده ۲۳۸</ref>
 
حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
<ref>قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸، ماده ۲۳۹</ref>
 
==== اروپا ====
۱۲۵

ویرایش