کارل ویتاکر: تفاوت میان نسخه‌ها

سرشناس است
بدون خلاصۀ ویرایش
(سرشناس است)
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= معیار:نیاز به منابع بیشتر جهت سرشناسی
|timestamp = 20160625135029
}}
'''کارل الانسون ویتاکر''' (1912-1995)  [[پزشک]] و [[خانواده‌درمانی|خانواده درمانگر]] پیشگام در روان درمانی بود. 
ویتاکر بنیانگذار خانواده درمانی نمادی - تجربی است. این رویکرد دیدگاهی شهودی و بی قید و شرط به درمان دارد تا بتواند شرایط ایجاد تعامل را برای خانواده ها فراهم سازد. این رویکرد با نام خانواده درمانی تجربی نیز شناخته می شود. رابطه بین خانواده و درمانگر برای ویتاکر از اهمیت بسیاری برخوردار بود. تسهیل خودمختاری فرد و در عین حال حفظ تعلق خاطر به خانواده از اهداف اصلی ویتاکر در درمان بود. [۱]