کارل ویتاکر: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
{{جعبه اطلاعات-نیاز|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۶}}
'''کارل الانسون ویتاکر''' (۱۹۱۲–۱۹۹۵) [[پزشک]] و [[خانواده‌درمانی|خانواده درمانگر]] پیشگام در روان درمانی بود.
ویتاکر بنیانگذار خانواده درمانی نمادی - تجربی است. این رویکرد دیدگاهی شهودی و بی قید و شرط به درمان دارد تا بتواند شرایط ایجاد تعامل را برای خانواده‌ها فراهم سازد. این رویکرد با نام خانواده درمانی تجربی نیز شناخته می‌شود. رابطه بین خانواده و درمانگر برای ویتاکر از اهمیت بسیاری برخوردار بود. تسهیل خودمختاری فرد و در عین حال حفظ تعلق خاطر به خانواده از اهداف اصلی ویتاکر در درمان بود. [۱]