پیوند هیدروژنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
== پیوند ==
این پیوند درون ترکیباتی دیده می‌شود که هم هیدروژن و هم عناصر با الکترونگاتیوی بالا (مانند:[[اکسیژن]]، [[نیتروژن]]، [[فلوئور]]) وجود داشته باشد.
 
== مقایسه ی انرژی پیوند هیدروژنی با دیگر پیوندها ==
انرژی پیوند هیدروژنی تقریبا 20 کیلوژول بر مول است . بنابراین ، پیوند هیدروژنی ضعیف تر از پیوندهای کووالانسی یا یونی که حدود چند صد کیلوژول بر مول انرژی دارند ، می باشد اما از جاذبه های موقت با دامنه ی کوتاه که به نیروهای واندروالس با انرژی تقریبی 4 کیلو ژول بر مول قوی تر می باشد . بنابراین ، پیوند هیدروژنی مسئول بسیاری از خواص منحصر به فرد آب در مقایسه با مولکول هایی با اندازه ی مولکولی یکسان است .[3]
 
== پیوند هیدروژنی در آب ==
۲۰۴

ویرایش