تفاوت میان نسخه‌های «زبان چینی»

←‏عذرخواهی: ویرایش متن فارسی
(حذف پیوند بیرونی تبلیغاتی، ابرابزار)
(←‏عذرخواهی: ویرایش متن فارسی)
== عذرخواهی ==
:شرمنده (ببخشید) = dui bu qi
:لطفآلطفاً مرا ببخش = qing yuan liang
:من متآسفممتأسفم که باعث شدم شما منتظر بمانید = dui bu qi, rang ni jiu deng le
:این بی دقتیبی‌دقتی مرا نشان میدهمی‌دهد = shi wo bu xiao xi
:منمتأسفم، متآسفم. نمی نوانمنمی‌نوانم شما رو همراهی کنم = dui bu qi , wo bu neng lai
:من متاسفممتأسفم که باعث شدم قرار خودمونقرارمان رورا بهمبه‌هم بزنیم = dui bu qi, shi yue le
:من معذرت می‌خواهم که شما رورا دربه زحمت انداختم = hen bao qian , gei ni dai lai le bu bian
:من متآسفممتأسفم که اینقدراین‌قدر مشکل برای شما درست کردم = hen bao qian , gei ni dai lai le ma fan
:مشکلی نیستنیست، خودتوخودت را ناراحت نکن = qing bie zai yi
:مشکلی نیست = mei guan xi
:اهمیت ندهید = bu yao jin
۴۹٬۷۹۷

ویرایش