تفاوت میان نسخه‌های «آپوپتوز»

جز
(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
 
== دگرگونی‌های سلولی در هنگام خزان یاخته‌ای ==
در هنگام خزان یاخته‌ای حجم سلول کاهش یافته و در سلول [[ویزیکول|ویزیکول‌های]] متعددی ایجاد می‌شوند. سپس [[کروماتین|کروماتین]] متراکم شده و قطعه قطعه، می‌شوند. در مراحل بعد، غشا [[هسته]] از بین می‌رود و در آخر، سلول بصورت وزیکول‌های کوچکی، به چندین قسمت تقسیم می‌شود. در طول اپوپتوز، [[اندامک|اندامک‌های]] داخلی سلول، مانند، [[میتوکندری|میتوکندری‌ها]] و [[لیزوزوم|لیزوزوم‌ها]] سالم می‌مانند. وزیکول‌هایی که از قطعه قطعه شدن سلول پدید می‌آیند، بوسیله [[فاگوسیت|فاگوسیت‌ها]]، بلعیده می‌شوند و هضم می‌شوند.
 
== منابع ==
۶۷٬۲۶۲

ویرایش