تهیه‌کننده فیلم: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== دستیار تهیه کننده ==
دستیار تهیه کننده معمولاً مسئول ایجاد هماهنگی در هنگام فیلم برداری در مکان‌های واقعی، رفع مشکلات دست اندرکاران فیلم سازی و کمک به تهیه کننده در امور مالی و هنری است.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس