دولت بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
{{Infobox executive government
|government_name=دولت علیاحضرت<br>{{سخ}}<small>{{lang-cy|Llywodraeth Ei Mawrhydi}}
|image=[[پرونده:دولت پادشاهی متحد.svg|255px]]
|caption=Logoلوگوی ofدولت Her Majesty's Governmentعلیاحضرت
|date=
|state=[[بریتانیا]]
|address=[[شماره ۱۰ خیابان داونینگ]]<br>{{سخ}}[[لندن]]
|appointed=
|leader_title=[[نخست‌وزیر بریتانیا]]
|url=https://www.gov.uk/
}}
'''دولت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی علیاحضرت ملکه''' [[دولت مرکزی]] [[پادشاهی متحد]] است. این دولت را یک نخست وزیر رهبری می کندمی‌کند.<ref>http://www.number10.gov.uk/</ref>
 
طبق [[قانون اساسی بریتانیا|قانون اساسی پادشاهی متحد]] قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این [[اقتدار]] تنها از سوی نخست وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می شودمی‌شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای [[شورای خصوصی بریتانیا|شورای خصوصی]] به فرمانروا مشاوره می دهندمی‌دهند. [[کابینه دوم دیوید کامرون|دولت فعلی حاکم بر بریتانیا]] توسط دیوید کامرون (نخست وزیر) رهبری می شود می‌شود.
 
طبق [[قانون اساسی بریتانیا|قانون اساسی پادشاهی متحد]] قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این [[اقتدار]] تنها از سوی نخست وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای [[شورای خصوصی بریتانیا|شورای خصوصی]] به فرمانروا مشاوره می دهند. [[کابینه دوم دیوید کامرون|دولت فعلی حاکم بر بریتانیا]] توسط دیوید کامرون (نخست وزیر) رهبری می شود .
== منابع ==
{{پانویس}}