تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی نورثامبریا»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''پادشاهی نورثامبریا''' حکومتی از نژاد آنگل‌ها بود که در قرون وسطی در قسم...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
{{Infobox former country
|native_name = ''Norþhymbra rīce''
|conventional_long_name = پادشاهی نورثامبریا
|common_name = نورثامبریا
|status = کشور
|status_text = Unified Angle kingdom<small> (before 876)</small><br>North: Angle kingdom<small> (after 876)</small><br>South: Danish kingdom<small> (876–914)</small><br>South: Norwegian kingdom<small> (after 914)</small>
|life_span = 653–954
|image_flag =
|flag =
|flag_type =
|image_coat =
|image_map = Kingdom of Northumbria in AD 802.jpg
|image_map_size = 250px
|image_map_caption = {{Legend|#F8C301|Extent of Northumbria in 800}}
|image_map2 =
|image_map2_size =
|image_map2_caption =
|
|continent = Europe
|region = British Isles
|country = England
|government_type = Monarchy
|year_start = 653
|year_end = 954
|event_end = Annexed by [[Wessex]]
|event1 = South is annexed by the [[Danelaw]]
|date_event1 = 876
|event2 = South is conquered by Norse warriors
|date_event2 = 914
|event3 =
|date_event3 =
|event4 =
|date_event4 =
|
|p1 = Bernicia
|p2 = Deira
|p3 = Rheged
|image_p3 = [[File:COA_Urien_Glodrydd.svg|20px|link=Rheged]]
|p4 = Gododdin
|s1 = Kingdom of Scotland
|image_s1 = [[File:Royal Arms of the Kingdom of Scotland.svg|20px|link=Kingdom of Scotland]]
|s2 = Kingdom of England
|image_s2 = [[File:Royal Arms of England (1198-1340).svg|20px|link=Kingdom of England]]
|capital = Northern: [[Bamburgh]]<br>Southern: [[York]]
|latd= |latm= |latNS= |longd= |longm= |longEW=
|national_motto =
|national_anthem =
|common_languages = [[Northumbrian dialect|Old English]], [[Cumbric language|Cumbric]], [[Latin]]
|currency = [[Sceat]] ([[History of the English penny (c. 600 – 1066)|''peninga'']])
|leader1 = [[Oswiu of Northumbria|Oswiu]]
|year_leader1 = 654–670
|leader2 = [[Eric Bloodaxe]]
|year_leader2 = died 954
|title_leader = [[King of Northumbria|King]]
|today = {{flag|United Kingdom}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[North East of England]]}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[North West of England]] (except [[Cheshire]])}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[Yorkshire and the Humber]]}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[City of Edinburgh]]}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[East Lothian]]}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[Midlothian]]}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[West Lothian]]}}<br>{{nowrap|&nbsp;'''∟''' [[Scottish Borders]]}}
|width = 265px
}}
'''پادشاهی نورثامبریا''' حکومتی از نژاد [[آنگل‌ها]] بود که در [[قرون وسطی]] در قسمت [[انگلستان شمالی|شمالی انگلستان]] کنونی و [[لوثیان|جنوب شرقی اسکاتلند]] امروزی قرار داشت. این حکومت در نهایت تبدیل به یکی از [[ارل|ارل‌نشین‌های]] [[پادشاهی انگلستان|پادشاهی متحد انگلستان]] شد. نام این پادشاهی نشان از محدوده‌ی جنوبی آن یعنی مصب [[هامبر|رود هامبر]] دارد.