احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
در اسلام، احکام دینیِ فردی و اجتماعی در کتب فقهی خود به چند قسم هستند.
* عبادات
۱-[[نمازطهارت]] (صلوه)
 
۲-[[روزهنماز]] (صوم)
 
۳-[[خمسروزه]]
 
۴-[[زکاتاعتکاف]]
 
۵-[[حجزکات]]
 
۶-[[جهادخمس]]
 
۷-[[امر به معروفحج]]
 
۸-[[نهی از منکرعمره]]
 
۹-[[تولیجهاد]]
 
۱۰-[[امر به معروف و نهی از منکر]]
۱۰-[[تبری]]
* [[عقود]] (پیمان‌ها) جمع [[عقد]]یا[[قرارداد]]
معینه
۷

ویرایش