تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ انگلستان»

جز
جز (ربات: استانداردسازی شابک)
پیش از آمدن [[مسیحیت]] توسط رومی‌ها، مردم پیرو مذاهب سلتی و ژرمنی-مشتمل بر انواعی از ستایش و پرستش طبیعت- بودند. ۱۵۰ سال پس از آخرین یورشهای ژرمان‌ها، پاپ [[گرگوری کبیر]] رهبر [[کلیسا]]ی مسیحی، جرات کرد که میسیونرهای خود را به رهبری [[اگوستین اسقف کانتربری|اگوستین]] به سوی انگلوساکسون‌ها بفرستد. شاه کنت از انگلوساکسون‌ها با شاهزاده‌ای مسیحی از فرانک‌ها ازدواج کرد. این ازدواج، شاه کنت را مسیحی کرد و به موجب همکاری کنت با اگوستین، مسیحیت در جزیره گسترش یافت. تا سده هفتم، مسیحیان انگلستان تحت نظارت و کنترل مذهبی کلیسای رم قرار گرفتند.
 
در این زمان انگلستان از وحدت سیاسی برخوردار نبوده و به چندین کشور متخاصم تقسیم شده بود؛ که از جمله مهمترین آنها می‌توان به نورثامبریا،[[نورثامبریا]]، مرشا، کنت و [[وسکس]] اشاره نمود.
 
سرانجام در سال ۸۲۹ میلادی، کلیه این ممالک، [[اگبرت وسکس|اگبرت]]، شاه وقت وسکس را به عنوان پادشاه انگلستان برگزیدند. اگبرت نخستین پادشاه از سلسله ساکسونهای غربی بود؛ با این وجود در اسکاتلند و ایرلند حکومت‌های محلی دیگری قدرت داشتند.