باز کردن منو اصلی

تغییرات

'''روستاها'''
 
انجم آباد، شهرآباد، حصارمهتر
[[الارد]]، [[انجم‌آباد]]
 
== بناهای تاریخی ==
کاربر گمنام