باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگوی مناسب
* {{imdb title|۰۹۹۳۸۴۶}}
 
{{لئوناردو دی‌کاپریو}}
{{مارتین اسکورسیزی}}