تفاوت میان نسخه‌های «کتاب بیان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
[[شوقی افندی]] در کتاب [[گادپاسزبای]] در توصیف کتاب بیان فارسی، آن را گنجینه‌ای دانسته‌است که در مرتبه اول به توصیف و تمجید موعود بیان [[من یظهره الله]] پرداخته‌است و آن را مجموعه‌ای از سنن و احکامی که برای هدایت مستمر نسل‌های بعد باشد، ندانسته‌است و به نوعی این تفسیر را که کتاب بیان در تمامی مطالب خود نزدیکی ظهور موعود خود را بشارت می‌دهد، تائید می‌کند.<ref>[[کتاب اقدس]]، [[بهاءالله]]، صفحهٔ م۱۷۹</ref>
 
در باب ۱۹ از واحد ۵ کتاب بیان (صفحه ۱۸۲) ''اصلی ترین'' دستور [[آیین بیانی]] اینگونه درج گردیده است: {{نقل قول|در '''بیان''' هیچ عبادتی نزد خداوند محبوب تر نبوده از نفع نفسی بنفسی اگرچه بابه دخالادخال سروری در قلبی باشد و هیچ عملی ابعدتر نبوده بضر نفسی نفسی را اگرچه بابه دخالادخال حزنی درقلب او باشد.}}
 
[[سیدعلی محمد باب]] موعود[[آیین بیانی]] را [[من یظهره الله]] نامیده و در '''کتاب بیان''' فارسی صراحتاً به آنچه به باور او «شرایط و زمان ظهور وی» است اشاره کرده‌است.
کاربر ناشناس