جهاندوست سبزعلی‌پور: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(ابرابزار حذف پیوندهای مرده)
'''جهاندوست سبزعلیپور''' دانشیار زبان و ادبیات فارسی، عضو [[هیئت علمی]] دانشگاه، محقق در زمینه [[زبانشناسی]] و [[گویش شناسی]] [[دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت]] است.<ref>[http://sabzalipour.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html صفحه شخصی]</ref>
 
در سال ۱۳۵۲ در [[روستای درو]] از توابع شاهرود خلخال به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و تحصیلات راهنمایی و دبیرستان را در [[مرکز بخش]] [[کلور]] گذراند. [[دوره کارشناسی]] [[زبان و ادبیات فارسی]] را در سالهای ۱۳۷۱–۱۳۷۵ در [[دانشگاه تبریز]] گذراند و بین سالهای ۱۳۸۰–۱۳۸۳ [[کارشناسی ارشد]] زبان و [[ادبیات فارسی]] را از همان دانشگاه دریافت کرد. در سال ۱۳۸۴ وارد [[دانشگاه گیلان]] شد و در سال ۱۳۸۸ از رساله دکتری بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویشهای تاتی خلخال، تالشی و گیلکی دفاع کرد.<ref>[http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=917702 اولین دفاع از پایان نامهپایان‌نامه دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان برگزار شد]</ref>{{سخ}}
تحقیقات وی در زمینه زبانشناسی (زبانهای تاتی، تالشی و گیلکی)، ارتباط [[زبان آذری]] با زبان تاتی، فرهنگ و ادبیات عامه است.
 
* تصویر سازی سیمنایی در تاریخ بیهقی (بادکتر حسین اسکندری و محمد اصغرزاده) مجله ادب پژوهی دانشگاه گیلان، شماره 22.<ref>http://research.guilan.ac.ir/adab/main.php?c=3&s=&i=-1&l=0&y=2013&v=2&n=22</ref>
* شکل‌های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان‌های تاتی، تالشی و گیلکی، مجله پژوهش‌های زبانشناسی تطبیقی، دوره ۳ شماره 5.<ref>http://rjhll.basu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=476&vol=81</ref>
* تحلیل اسطوره‌شناختی عَروس گولِی، از آیین‌های باروری گیلان، مجله نقد ادبی، دوره ۶، شماره22.<ref>http:http://lcq.modares.ac.ir/?_action=articleInfo&article=5925&vol=1283</ref>
* تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخال، مجله زبانها و گویشهای ایرانی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دوره جدید، شماره2.<ref>http://persianacademy.ir/fa/zg02.aspx</ref>