باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''هوازدگی''' متلاشی شدن [[سنگ|سنگ‌های]] [[پوسته زمین|پوستهٔ زمین]] به‌وسیلهٔ تماس مستقیم سطح [[کرهٔ زمین|کُرهٔ زمین]] با [[هواکره|هواکُره]] است.
 
7907908<ref><sup>خعحف80جج</sup>{{{[[|°]]}}}</ref>
== هوازدگی فیزیکی ==
عواملی مانند تغییرات [[دما]] و [[انجماد]] سبب خرد شدن سنگ‌ها می‌شوند، بدون این‌که ترکیب شیمیایی آن‌ها را تغییر دهند. این نوع هوازدگی را عموماً هوازدگی فیزیکی می‌گویند.