تفاوت میان نسخه‌های «تخت‌گاز (مجموعه تلویزیونی ۲۰۰۲)»

جز
←‏قسمت ها: تمیزکاری با استفاده از AWB
(اشتباهات اصلاح شد)
برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
جز (←‏قسمت ها: تمیزکاری با استفاده از AWB)
|-
| scope="row" style="background:#ffc0b2; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 1 (2002)|۱]]
| ۱۰
| {{start date|2002|10|20|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#fcc25d; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 2 (2003)|۲]]
| ۱۰
| {{start date|2003|5|11|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#bc8f8f; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 3 (2003)|۳]]
| ۹
| {{start date|2003|10|26|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#98fb98; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 4 (2004)|۴]]
| ۱۰
| {{start date|2004|5|9|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:thistle; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 5 (2004)|۵]]
| ۹
| {{start date|2004|10|24|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#B5CB7F; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 6 (2005)|۶]]
| ۱۱
| {{start date|2005|5|22|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#87CEFA; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 7 (2005–06)|۷]]
| ۷
| {{start date|2005|11|13|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:wheat; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 8 (2006)|۸]]
| ۸
| {{start date|2006|5|7|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#b0c4de; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 9 (2007)|۹]]
| ۶
| {{start date|2007|1|28|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#fbd9d9; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 10 (2007)|۱۰]]
| ۱۰
| {{start date|2007|10|7|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:lavender; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 11 (2008)|۱۱]]
| ۶
| {{start date|2008|6|22|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#a0ffa0; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 12 (2008)|۱۲]]
| ۸
| {{start date|2008|11|2|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#c9c; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 13 (2009)|۱۳]]
| ۷
| {{start date|2009|6|21|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:salmon; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 14 (2009–10)|۱۴]]
| ۷
| {{start date|2009|11|15|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#ffdead; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 15 (2010)|۱۵]]
| ۶
| {{start date|2010|6|27|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#B0E0E6; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 16 (2010–11)|۱۶]]
| ۸
| {{start date|2010|12|21|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#D6B871; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 17 (2011)|۱۷]]
| ۶
| {{start date|2011|6|26|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#F2B4DC; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 18 (2011–12)|۱۸]]
| ۸
| {{start date|2011|12|28|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#F5F54E; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 19 (2013)|۱۹]]
| ۷
| {{start date|2013|1|27|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#67C8FF; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 20 (2013)|۲۰]]
| ۶
| {{start date|2013|6|30|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#DBE63E; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 21 (2014)|۲۱]]
| ۷
| {{start date|2014|2|2|df=y}}
|-
| scope="row" style="background:#9966CC; height:10px;"|
| [[<includeonly>List of Top Gear episodes</includeonly>#Series 22 (2014–15)|۲۲]]
| ۱۰
| <!-- Yes, this is the date that series 22 started. Please do not change it. -->{{start date|2014|12|27|df=y}}
۶۷٬۲۶۲

ویرایش