تفاوت میان نسخه‌های «کوهان»

جز
جز (جایگزینی با واژه فارسی)
[[شتر یک کوهانه]] :که این نوع شتر دارای یک کوهان می‌باشد واین کوهان در ناحیه پشت حیوان وقبل از رسیدن به [[کپل]] قرار می‌گیرد
[[شتر دوکوهانه]]: کوهان اول بر روی کمر و کوهان دوم بر روی کپل حیوان قرار دارد و شتر در آن اقدام به ذخیره سازی چربی می‌کند
شتر بدون کوهان : این نوع شتر فاقد کوهان بوده وشامل چهار نوع شتر [[لاما]]، [[آلپاکا]] و[[گواناگواناکو]] و [[شترچه‌‌]] می‌باشد این نوع شتر در آمریکای جنوبی زاد وولد می‌کند
== منابع ==
* کلیاتی در باره شتر، ترجمه دکتر احسان مقدس، سایت سازمان دامپزشکی کشور
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش