شورای خصوصی بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
'''محترم‌ترین شورای خصوصی علیاحضرت''', که معمولاً به آن '''شورای خصوصی''' گفته می‌شود، بدنهٔ رسمی مشاورین [[پادشاهی بریتانیا|فرمانروای]] [[بریتانیا]] است. عضویت آن غالباً از سیاستمداران ارشد، که اعضای کنونی یا سابق [[مجلس عوام بریتانیا]] یا [[مجلس اعیان بریتانیا]] هستند تشکیل می‌شود.
 
ریشه‌های شورای خصوصی به [[قرن سیزدهم میلادی]] باز می‌گردد،بازمی‌گردد، و شاهان به طور سنتی و بدون اعتنا به پارلمان، از طریق شورای خصوصی حکومت می‌کردند.
اما با تغییرات بنیادین در سال ۱۶۸۸ و شکل گیری [[نظام پارلمانی]] در بریتانیا با این که نقش شورای خصوصی در امور روزمره حکومتی کاهش یافته است، تصمیمات مهم در خصوص مسائل استراتژیک و یا [[امنیت ملی]] از طریق این شورا، و خارج از نظام پارلمانی، انجام می‌گیرند.
دستورهای شورای خصوصی که می‌توانند جنبه‌های تقنینی، اجرایی و یا قضایی داشته باشند، در حکم قانون مصوب پارلمان هستند. قانونگذاری در خصوص مستعمرات هم یکی از اختیارات شورای خصوصی است.