تفاوت میان نسخه‌های «وزن شعر»

سیلاب همان هجاست
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(سیلاب همان هجاست)
وزن تکیه‌ای وجود دارد اما فارسی‌زبانان وزن کمّیِ آن را در نمی‌یابند. (این بیت وزن عروضی ندارد)
* '''وزن آهنگی''': خاص زبان‌هایی است که در آنها زیروبمی در کلمات تک‌هجایی باعث تغییر معنی می‌شود. مثل [[ویتنامی]] و [[چینی]]. شعر در این زبان‌ها از کنارِ هم قرار دادن هدفمندِ هجاها با زیر و بمی‌های به خصوص برای آفریدنِ آهنگِ به خصوص به وجود می‌آید.
* '''وزن هجایی''': در آن علاوه برفقط تساوی تعداد هجاهای هر مصراع ، تساوی تعداد سیلاب ها نیز لازممعتبر است. مانند اشعار [[فرانسوی]] و [[ژاپنی]]. شعر زیر از شاعر نوآور ایرانی [[ابوالقاسم لاهوتی]] تلاشی است برای ایجاد شعر با وزن هجایی (ده‌هجایی):
{{شعر}}
{{ب|در یک قلعهٔ خالی، نیم ویران|چندی حصاری بودند دلیران}}