تفاوت میان نسخه‌های «اختلاس»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فوق الذكر⟸یادشده، انقلابي‌و⟸انقلابی و، اين⟸این، بيش⟸بیش، تعيين‌تكليف⟸تعیین تكلیف، جرايم⟸جرا...)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شوراي اسلامي]] و تاييد 1367/9/15 [[مجمع تشخيص مصلحت نظام]]'' به این [[جرم]] اشاره کرده است:
 
'''ماده 5''' - ''هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابی و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به کمک مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاصاختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.''
 
‌'''تبصره 1 ''' - ''در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود .''
کاربر ناشناس