باز کردن منو اصلی

تغییرات

ربات: جایگزینی The_Atlas_of_Human_Rights.jpeg.jpg با The_Atlas_of_Human_Rights.jpg
[[File:Roikardha.jpg|thumb|رویکردهای چندگانه به حقوق بشر در ایران]]
==آثار==
*مهدی خدایی و همبندی اش [[امید کوکبی]] طی دوران زندان، ترجمه کتاب [[اطلس حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = https://hra-news.org/fa/uncategorized/book |عنوان = کتاب اطلس حقوق بشر به همت مهدی خدایی و امید کوکبی منتشر شد | ناشر = خبرگزاری هرانا|تاریخ = ۳۰ بهمن ۱۳۹۳|تاریخ بازدید = ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶}}</ref>نوشته آندرو فاگان را به زبان فارسی در سال ۲۰۱۵ منتشر کردند، این کتاب از سوی انتشارات آرمانشهر در افغانستان به چاپ رسید.[[File:The Atlas of Human Rights.jpeg.jpg|thumb|اطلس حقوق بشر]]
 
*طی دوران زندان مهدی خدایی مجموعه گفتگوهایی را با زندانیان سرشناس از جمله دکتر [[فریبرز رییس دانا]]، دکتر [[علیرضا رجایی]]، دکتر [[سعید مدنی]] و دکتر رحمن قهرمانپور پیرامون بررسی وضعیت حقوق بشر از زوایای اقتصادی، سیاسی، روشنفکری دینی و آسیب های اجتماعی به انجام رساند که در قالب کتابی با عنوان [[رویکردهای چندگانه به حقوق بشر در ایران]] از سوی انتشارات H&S media در لندن به چاپ رسید.<ref>http://www.hands.media/books/?book=multiple-approaches-to-human-rights-in-iran</ref>
۴۶٬۴۰۴

ویرایش