تفاوت میان نسخه‌های «وزارت اطلاعات و جهانگردی»

جز
v1.39b - اصلاح شده توسط ابزار تمیرکاری> (دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان)
جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
جز (v1.39b - اصلاح شده توسط ابزار تمیرکاری> (دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان))
برچسب: WPCleaner
'''وزارت اطلاعات و جهانگردی''' از وزارتخانه‌های [[دولت ایران |دولت ایران]] بود که طبق [[قانون اساسی]] «به منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی در جهت تأمین مصالح ملی و شناساندن بیشتر پیشرفتها و تحولات وتمدن کشور به جهانیان و اشاعه و تحکیم مبانی ارزشهای ملی در شئون سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بالا بردن سطح دانش و بینش عمومی و آماده‌سازی جامعه ایرانی برای قبول مسئولیتهای فردی و جمعی
بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردی» فعالیت می‌کرد. پیش از این در ۱۱ تیر ۱۳۲۲، اداره کل انتشارات و تبلیغات برای انجام امور تبلیغاتی ایجاد شده بود که در ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ به وزارت اطلاعات تغییر نام یافت و کلیه وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو هم به آن منتقل شد. در ۱۳۴۶ سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تاسیس و در ۱۳۵۰ این سازمان منحل و [[سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران]] وابسته به وزارت اطلاعات تاسیس شد.
 
# سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی
 
در ۷/۳/۱۳۵۸ نام وزارت اطلاعات و جهانگردی به [[وزارت ارشاد ملی |وزارت ارشاد ملی]] عوض شد.
 
== منابع ==
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش