ابرکاربر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
* ۹- همین که کاربر پالایه را با آری پذیرفت٬ دسترسی ریشه‌ای به برنامه‌ی '''gedit''' داده می‌شود و پرونده‌ی '''fstab''' با دسترسی ریشه‌ای به دست برنامه‌ی '''gedit''' باز می‌شود و هر دگرگونی‌ای را برنامه می‌تواند در این پرونده بسپارد تا مگر این که این برنامه بسته شود و دوباره باز شود یا ترمینال بسته شود و پیامدش این باشد که فرمان '''gksu''' که درگاه دسترسی ریشه‌ای در این نمونه می‌باشد٬ ناکار گردد.
<ref>[https://help.ubuntu.com/community/Fstab نمونه ای برای ویرایش پرونده‌ی fstab]</ref>
====== کارا کردن کاربر '''root''' برای بهره مندی در به دست آوردن دسترسی ریشه‌ای و دیگر چیزها ======
کاربر root که کاربر ممتاز در [[لینوکس]] است٬ به گونه‌ی کارخانه‌ای و پیش‌نمود٬ دارای هیچ گذرواژه ای نیست و برای همین برای به کار گرفته شدن٬ ناکار است.
 
۶۷٬۲۶۲

ویرایش