تفاوت میان نسخه‌های «گای پیرس»

 
== فیلم‌شناسی ==
پیرس در فیلم‌هایی چون [[محرمانه لس‌آنجلس]]، [[ممنتو]]، [[سخنرانی پادشاه]]، [[از تاریکی نترس (فیلم ۲۰۱۱)|از تاریکی نترس]]، [[پرومتئوس (فیلم)|پرومتئوس]]، [[کنت مونت کریستو (فیلم ۲۰۰۲)|کنت مونت کریستو]] ، [[مرد آهنی ۳]]، [[قلمرو حیوانات]] ، [[در جستجوی عدالت (فیلم ۲۰۱۱)|در جستجوی عدالت]] ، [[مقررات درگیری (فیلم)|مقررات درگیری]] ، [[نابغه (فیلم ۲۰۱۶)|نابغه]] بازی کرده است.
 
== منابع ==