تفاوت میان نسخه‌های «اینترنت ماهواره‌ای»

جز
جز (←‏منابع: اصلاح نشانی اینترنتی با استفاده از AWB)
اینترنت ماهواره ایماهواره‌ای یکی از انواع دسترسی به [[اینترنت]] از طریق [[ماهواره]] می باشدمی‌باشد. این سرویس در مدار نزدیک به [[زمین]] قابل ارائه می باشدمی‌باشد. ماهواره هایماهواره‌های [[مدار زمین]] ایست ور نیز توانایی ارائه این سرویس را با [[سرعت]] بالاتری دارند اما بعضی [[مناطق قطبی]] توانایی دریافت [[سیگنال]] را به دلیل تنگ شدن [[زاویه دید]] ندارند. گونه هایگونه‌های مختلف سیستم های ماهوارهسیستم‌های ایماهواره‌ای دارای [[طیف]] وسیعی از محدودیت هامحدودیت‌ها ی تکنیکی و خصیصه هاییخصیصه‌هایی متفاوت هستند که می توانندمی‌توانند بر پرکاربردی و عملکردشان در کاربردهایی خاص به طور زیادی موثرمؤثر باشند.
== مکانیزم و محدودیت ارتباط ماهواره ای ==
=== لتنسی (تاخیر در بازیابی سیگنال) ===
تاخیر بازیابی سیگنال یا [//en.wikipedia.org/wiki/Latency_(engineering) لتنسی (Latency)] عبارت است از تاخیر زمان بین درخواست داده و دریافت جواب یا در مورد ارتباط یک طرفه تاخیر بین لحظه واقعی انتشار سیگنال و زمانی که در مقصدش دریافت می شود. در مقایسه با ارتباطات مستقر زمین تمام ارتباطات ماهواره ای [[ژیواستیشنری]] یا زمین ایست آور تاخیر زیادی را به موجب سیگنال ها متحمل هستند که دلیل آن پیمایش ۳۳،۷۸۶ کیلومتر به ماهواره واقع در این مدار می باشد. حتی با وجود [[سرعت نور]] این تاخیر می تواند چشمگیر باشد. اگر تمام دیگر تاخیرات برطرف شوند هنوز هم این سیگنال رادیویی تقریباً ۲۵۰ میلیونم ثانیه یا ۱/۴ ثانیه با سفر به ماهواره و بازگشت آن به زمین زمان می برد.
 
== مکانیزم و محدودیت ارتباط ماهواره ایماهواره‌ای ==
برای یک بسته اینترنتی این تاخیر قبل از اینکه جوابش دریافت شود دو برابر می شود که این یک تئوری کمینه است. با عامل یابی دیگر تاخیرات معمولی از منبع شبکه در یک ارتباط یک طرفه تاخیر به ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیونوم ثانیه می رسد که با احتساب حضور [[رسانندهٔ خدمات اینترنتی|ISP]] در شبکه این میزان تا از ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیونوم ثانیه برای بازگشت نهایی به کاربر زمان می‌برد که کل این زمان RTT (مخفف round-trip time ) نامیده می‌شود. این میزان از ۱۵۰ میلیونوم ثانیه خطوط Dial up بسیار بیشتر است.
=== لتنسی (تاخیرتأخیر در بازیابی سیگنال) ===
تاخیرتأخیر بازیابی سیگنال یا [//[:en.wikipedia.org/wiki/Latency_:Latency (engineering) |لتنسی (Latency)]] عبارت است از تاخیرتأخیر زمان بین درخواست داده و دریافت جواب یا در مورد ارتباط یک طرفه تاخیرتأخیر بین لحظه واقعی انتشار سیگنال و زمانی که در مقصدش دریافت می شودمی‌شود. در مقایسه با ارتباطات مستقر زمین تمام ارتباطات ماهواره ایماهواره‌ای [[ژیواستیشنری]] یا زمین ایست آور تاخیرتأخیر زیادی را به موجب سیگنال هاسیگنال‌ها متحمل هستند که دلیل آن پیمایش ۳۳،۷۸۶۳۳٬۷۸۶ کیلومتر به ماهواره واقع در این مدار می باشدمی‌باشد. حتی با وجود [[سرعت نور]] این تاخیر میتأخیر تواندمی‌تواند چشمگیر باشد. اگر تمام دیگر تاخیرات برطرف شوند هنوز هم این سیگنال رادیویی تقریباً ۲۵۰ میلیونم ثانیه یا ۱/۴ ثانیه با سفر به ماهواره و بازگشت آن به زمین زمان می بردمی‌برد.
 
برای یک بسته اینترنتی این تاخیرتأخیر قبل از اینکه جوابش دریافت شود دو برابر می شودمی‌شود که این یک تئوری کمینه است. با عامل یابی دیگر تاخیرات معمولی از منبع شبکه در یک ارتباط یک طرفه تاخیرتأخیر به ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیونوم ثانیه می رسدمی‌رسد که با احتساب حضور [[رسانندهٔ خدمات اینترنتی|ISP]] در شبکه این میزان تا از ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیونوم ثانیه برای بازگشت نهایی به کاربر زمان می‌برد که کل این زمان RTT (مخفف round-trip time ) نامیده می‌شود. این میزان از ۱۵۰ میلیونوم ثانیه خطوط Dial up بسیار بیشتر است.
[[پرونده:Tooway satellite antenna photo.jpg|بندانگشتی|آنتن دو طرفه]]
با توجه به لتنسی کابرد این سرویس برای سرویسسرویس‌های های لحظه ایلحظه‌ای همچو بازی هایبازی‌های آنلاین، [[ویدیو کنفرانس]] ها‌ها و دیگر فعالیت هایفعالیت‌های مبتنی بر زمان انی نامناسب می باشدمی‌باشد.
 
همچنین با توجه با کانکشن هایکانکشن‌های [[اس اس ال]] که برای رمزنگاری بین کاربر و سرور نیاز به دریافت و ارسال دسته زیادی از اطلاعات دارند این سرویس معیوبیت خود را به طور آشکاری نشان می دهدمی‌دهد. با این وجود حتی دسترسی به یک ایمیل ساده و وبگردی می تواندمی‌تواند زحمت آور باشد. از آنجایی که سرویس VPN نیز از جمله سرویس هایسرویس‌های با قابلیت رمزنگاری می باشدمی‌باشد دو سرویس دهنده بزرگ [[آمریکای شمالی]] یعنی واید بلو و هاس نت از ارائه سرویس خود بر مبنای VPN خودداری کرده اندکرده‌اند. با اینکه لتنسی قابل محو شدن نیست تنها راه ممکن برای سرعت بخشیدن به آن استفاده از [[شتاب دهنده]] های‌های [[TCP]] است که با تقسیم دور هایدورهای بازخوردی بین فرستنده و گیرنده می تواندمی‌تواند کارا باشد که البته نیازمند تکنولوژی هایتکنولوژی‌های مدرن است.
 
ماهواره هایماهواره‌های واقع در دو مدار پایین ترپایین‌تر LEO و MEO دارای لتنسی کمتری هستند اما با وجود تاخیرتأخیر ۴۰ میلیونوم ثانیه از ظرفیت کمی نزدیک ۶۴ [[کیلوبیت بر ثانیه]] برخوردارند.
 
نوع بسیار ویژه برای به حداقل رساندن لتنسی استفاده از هوانوردهای خورشیدی که دور یک نقطه خاص در حال حرکتند می باشدمی‌باشد این هوانوردها در ارتفاع تقریباً ۲۰،۰۰۰۲۰٬۰۰۰ متری در حال پروازند که لتنسی آن هاآن‌ها به ۰.۲۵۰٫۲۵ میلیونوم ثانیه میرسدمی‌رسد.
[[پرونده:ASTRA2Connect LNB.jpg|بندانگشتی|بندانگشتی|ترکیب ال ان بی و بی یو سی برای ارتباط دو طرفه]]
 
=== خط دید ===
مدار ژیواستیشنری در [[عرض جغرافیایی]] ۰ قرار دارد که ماهواره هاماهواره‌ها در این مدار به نظر بی حرکت می مانندمی‌مانند اما در واقع با سرعت برابر زمین در حال چرخشند و نیازی به ردیابی آن هاآن‌ها توسط گیرنده زمینی نیست بلکه ثابت ماندن در نقطه اینقطه‌ای برای دریافت سیگنال کافی میباشدمی‌باشد. به طور معمولی پاک ماندن خط دید میان گیرنده و ماهواره باعث کارکردن آن ها میآن‌ها گرددمی‌گردد.{{سخ}}
سیگنال رادیویی بین دو آنتن به طور کامل همچون باریکه نور مستقیم و یک راست نیست با وجود این سیگنال هاسیگنال‌ها را که در حالت انتشار پخش شده اندشده‌اند باید دوباره به نقطه اینقطه‌ای بازتاباند تا قدرت و کیفیت خود را حفظ کنند که در این حالت استفاده از آنتن هاآنتن‌ها با قطرهایی بزرگ پیشنهاد می شودمی‌شود.
 
=== راین فید (Rain Fade) ===
[[پرونده:Bigpond internet Satellite.jpg|بندانگشتی|عوامل نامساعد جوی موجب اختلال ماهوارهماهواره‌ها ها می شوندمی‌شوند]]
ارتباطات ماهواره ایماهواره‌ای تحت تاثیرتأثیر عوامل جوی همچون باران و برف و رطوبت قرار دارند که این عوامل می توانندمی‌توانند بین کاربر و ماهواره و ماهواره با ایستگاه زمینی موجب اختلال گردند. مداخله با سیگنال راین فید (Rain Fade) نامیده می شودمی‌شود. تاثیراتتأثیرات در فرکانس هایفرکانس‌های پایین باند هایباندهای L و C کمتر معلوم می شودمی‌شود اما در باندهای بالا همچو Ku و Ka می توانندمی‌توانند بسیار جدی باشند. در [[مناطق استوایی]] با باران هایباران‌های شدید استفاده از سرویس بر روی باند C (۴/۶GHz) C از محبوبیت خاصی نسبت به دیگر باند هاباندها برخوردار است. استفاده از آنتن هایآنتن‌های سهمی وار یا دیش با قطر هایقطرهای درازتر در موقعیت هایموقعیت‌های نامناسب جوی میمی‌تواند تواند سیگنال هایسیگنال‌های قوی تری را دریافت کند که به بهبودی کار می انجامدمی‌انجامد.
 
== ارتباط دو طرفه ==
سرویس اینترنت ماهواره ایماهواره‌ای دو طرفه شامل ارسال و دریافت اطلاعات از طریق کنترل کننده وی ست (VSAT) که با استفاده از ماهواره به ایستگاه هایایستگاه‌های زمینی متصل میمی‌گردد، گردد،استاست که خود این ایستگاه هاایستگاه‌ها به اینترنت زمینی متصل می باشندمی‌باشند. هر دوی دیشدیش‌های های ماهواره ایماهواره‌ای چه در نزد کاربر و چه در ایستگاه زمینی باید به طور دقیقی به ماهواره واسطه تنظیم باشند تا با سیگنال دیگر ماهواره هاماهواره‌ها اختلال پیدا نکنند. از جمله استفاده این سیستم کابرد آن در شبکه هایشبکه‌های بانکی است که در سطح شهرها پایانه هایپایانه‌های ATM متحرکی سوار بر کامیون هاکامیون‌ها وجود دارند. این در حالی است که کل شبکه بانکی ایران از سرویس ماهواره ایماهواره‌ای استفاده می کندمی‌کند.
گرانی و [[راه اندازی]] سیستم وی ست می تواندمی‌تواند چندین برابر سیستم هایسیستم‌های [[ای دی اس ال]] باشد که از جمله گزینه هاییگزینه‌هایی است که از محبوبیت آن کاسته است.
اصلی تریناصلی‌ترین تجهیزات سخت افزاریسخت‌افزاری این سیستم شامل یک مودم ماهواره ایماهواره‌ای و پایانه وی ست می باشدمی‌باشد.
[[پرونده:Tooway satellite modem.jpg|بندانگشتی|100px|مودم ماهواره ایماهواره‌ای برای ارتباط دو طرفه]]
 
=== پهنا باند ===
مشتریان اینترنت ماهوارهماهواره‌ای ای محدوده ایمحدوده‌ای از کاربران خانگی با یک سیستم تا مجموعه هایمجموعه‌های بزرگ تجاری با چندین صد سیستم را تشکیل می دهندمی‌دهند. بالا بودن هزینه هایهزینه‌های راه اندازی این [[سرویس هاسرویس‌ها]] توسط شرکت هایشرکت‌های سرویس دهنده باعث شده است کاربران از پهناباندی اشتراکی حتی با شریطی خاص استفاده کنند که از جمله آن می توانمی‌توان به محدودیت چه در سرعت و چه در ترافیک اشاره کرد.{{سخ}}
سرویس تو وی (Tooway) در اروپا محبوبترین سرویس اینترنت ماهواره ای میماهواره‌ای باشدمی‌باشد که در سال ۲۰۱۱ با پرتاب ماهواره کا ست (KA-SAT) در قزاقستان پهنا باند این سرویس به ۷۰ مگابیت بر ثانیه رسید و تحولی عظیم در سرعت و ترافیک اینترنت ماهواره ایماهواره‌ای اروپا ایجاد کرد. قرار گیری [[امارات متحده عربی]] در محدوده فرکانس دهی آن از نکات جالب توجه می باشدمی‌باشد.
 
== یک طرفه دریافتی با ارسال زمینی ==
یک طرفه زمینی با بازگشت ماهواره ایماهواره‌ای که معمولاً از خطوط Dial up برای ارسال اطلاعات آن استفاده می شودمی‌شود سیستمی است که به دلیل بالا بودن سرعت دریافت اطلاعات آن جدا از بحث لتنسی ماهواره ایماهواره‌ای یک طرفه نام گرفته است. برای ارسال نیز می توانمی‌توان از سرویس هایسرویس‌های دیگر استفاده کرد که به کارگیری سرویس GPRS کلاً آن را [[بی سیمبی‌سیم]] میکندمی‌کند GPRS می تواندمی‌تواند از طریق موبایل باشد که این نوع از اینترنت ماهواره ایماهواره‌ای بر پایین بودن هزینه هایهزینه‌های آن کمک بسزایی می کندمی‌کند.{{سخ}}
 
در ایران سرویس یک طرفه ماهواره ایماهواره‌ای بیشتر از طریق اپن اسکای فرانسه که توسط ماهواره Eutelsat W۳A عرضه می گرددمی‌گردد دارای محبوبیت فراوانی است.{{سخ}}
یک طرفه زمینی با بازگشت ماهواره ای که معمولاً از خطوط Dial up برای ارسال اطلاعات آن استفاده می شود سیستمی است که به دلیل بالا بودن سرعت دریافت اطلاعات آن جدا از بحث لتنسی ماهواره ای یک طرفه نام گرفته است. برای ارسال نیز می توان از سرویس های دیگر استفاده کرد که به کارگیری سرویس GPRS کلاً آن را [[بی سیم]] میکند GPRS می تواند از طریق موبایل باشد که این نوع از اینترنت ماهواره ای بر پایین بودن هزینه های آن کمک بسزایی می کند.{{سخ}}
استفاده از کارت [[دی وی بی]] اس (DVB-S) و اتصال آن به [[ال ان بی]] برای دریافت امواج مختص سرویس شرط لازم برای اتصال ماهواره ایماهواره‌ای یک طرفه می باشدمی‌باشد. برای ترکیب دو اتصال مجزا معمولاً از [[وی پی ان]] استفاده می شودمی‌شود که سرور وی پی ان داده هایداده‌های ارسالی را از طریق ماهواره برای کاربر ارسال می کندمی‌کند. سارفینگ یا وب گردی در چنین شرایطی بنابه لتنسی سیگنال و منابع شبکه بسیار مطلوب نمی‌باشد اما دانلود فایل هافایل‌ها بر خلاف دیگر کاربردهایش که مبتنی بر زمان آنی نیستند می تواندمی‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد که سرعت بالای خود را به خوبی نشان می دهدمی‌دهد.
در ایران سرویس یک طرفه ماهواره ای بیشتر از طریق اپن اسکای فرانسه که توسط ماهواره Eutelsat W۳A عرضه می گردد دارای محبوبیت فراوانی است.{{سخ}}
استفاده از کارت [[دی وی بی]] اس (DVB-S) و اتصال آن به [[ال ان بی]] برای دریافت امواج مختص سرویس شرط لازم برای اتصال ماهواره ای یک طرفه می باشد. برای ترکیب دو اتصال مجزا معمولاً از [[وی پی ان]] استفاده می شود که سرور وی پی ان داده های ارسالی را از طریق ماهواره برای کاربر ارسال می کند. سارفینگ یا وب گردی در چنین شرایطی بنابه لتنسی سیگنال و منابع شبکه بسیار مطلوب نمی‌باشد اما دانلود فایل ها بر خلاف دیگر کاربردهایش که مبتنی بر زمان آنی نیستند می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد که سرعت بالای خود را به خوبی نشان می دهد.
 
== انتشار یک طرفه، فقط دریافت ==
سیستم انتشار یک طرفه همچون بخش رسانه ایرسانه‌ای رادیو و [[تلویزیون ماهواره ایماهواره‌ای]] می باشدمی‌باشد. در این حالت کاربر کنترلی بر داده دریافتی ندارد و این خود باعث می شودمی‌شود که پروتکل هاییپروتکل‌هایی که نیاز به تایدیه دریافت صحیح اطلاعات دارند بلااستفاده باشند. حالتی و جود دارد که سرویس دهندگان به کاربر اجازه می دهندمی‌دهند کاربر درخواست خود را در وبگاهشان به طور آنلاین ثبت کند سپس داده او به طور آفلاین برای او ارسال می شودمی‌شود که البته نیازی به آنلاین بودن در هنگام دریافت فایل نیست.نیست؛ و یکی دیگر از حالتهای رایج دریافت فایل هاییفایل‌هایی است که بر روی امواج خاصی قرار دارند و کاربران آن هاآن‌ها را به صورت آفلاین دانلود می کنندمی‌کنند.
 
== پانویس ==
اینترنت دوطرفه باند پهن با سرعت ارسال 6۶ مگابیت در ثانیه و دریافت 20۲۰ مگابیت در ثانیه برای انتقال صدا و تصویر و داده (با ماهواره یوتل ست و هایلاس 1 ۱)در محدوده فرکانسی کا-باند : http://superuydu.com/
 
== منابع ==