تفاوت میان نسخه‌های «رابعه بلخی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== رابعه در منابع ادب پارسی ==
رابعه ظاهراً نخستین زن شاعر در [[تاریخ ادبیات]] [[خراسانفارسی بزرگو بلوچی]] می‌باشد که شعری از او به ثبت رسیده. [[محمد عوفی]] در کهن‌ترین تذکرهٔ شعر پارسی، [[لباب الالباب]]، وی را چنین توصیف نموده:
<blockquote>''رابعه بنت کعب القزداری، دختر کعب، اگرچه زن بود، اما به فضل بر مردان جهان بخندیدی، فارِس هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر نظم تازی قادر و در شعر پارسی به‌غایت ماهر و با غایت ذکاء خاطر و حدّت طبع، پیوسته عشق باختی و شاهدبازی کردی و اورا «مگس رویین» خواندندی و سبب این نیز آن بود که وقتی شعری گفته بود:''
{{شعر}}
کاربر ناشناس