نظریه زبان‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح پیوندها
جز (تصحیح نگارش)
جز (اصلاح پیوندها)
زبان‌های فرمال به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
* [[زبان‌های منظم]]
* [[زبان مستقل از متن|زبان‌های مستقل از متن]]
* [[زبان حساس به متن|زبان‌های حساس به متن]]
* [[زبان‌های بدون محدودیت]]{{منبع؟}}
 
== عملگرهای روی زبان‌های فرمال ==
 
زبان مجموعه‌ای از رشته‌هاست. بنابر اینبنابراین ماهیت زبان‌ها، مجموعه است. همهٔ عملگرهایی که روی مجموعه‌ها تعریف شده اندشده‌اند مانند اجتماع، اشتراک، متمم، تفاضل و... روی زبان‌ها قابل تعریف هستند.
 
[[الحاق (نظریه ماشین‌ها)|عملگر الحاق]] که روی رشته‌ها تعریف شده‌است، روی زبان‌ها نیز قابل تعریف است.