تفاوت میان نسخه‌های «شاهدخت یوژنی یورک»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.)
{{کاربردهای دیگر|یورک (ابهام‌زدایی)}}
{{جعبه اطلاعات حاکم
| نام = شاهدخت یوژنی