نظریه ادبی: تفاوت میان نسخه‌ها

گسترش
بدون خلاصۀ ویرایش
(گسترش)
'''نظریه ادبی''' {{انگلیسی|Literary theory}} به معنای بررسی نظاممند ذات [[ادبیات]] به عنوان یک پدیده فرهنگی و نیز به معنای شیوه‌های تحلیل ادبیات است. رشته دانشگاهی مرتبط با این مفهوم، تلفیقی است از زیبایی‌شناسی و زبان‌شناسی. نظریه زبان ادبی را گاه "بوطیقا" می‌گویند.
'''نظریه ادبی''' {{انگلیسی|Literary theory}} در معنای مدرن آن اشاره به رویکردهای ادبی نوینی دارد که از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و پیشفرض های سنت ادبی کهن را مورد انتقاد قرار می دهد. بر طبق نظریات جدید، خوانش متن بخشی از تولید متن می باشد؛ به عبارت دیگر، اثر ادبی نمی‌تواند در مرحله ی ''خلق اولیه'' باقی بماند، بلکه ''خلق ثانویه'' آن در مرحله خوانش روی می دهد. <ref>http://jayezeyeadabi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26</ref> ، <ref>http://anthropology.ir/node/5375
 
'''نظریه ادبی''' {{انگلیسی|Literary theory}} در معنای مدرن آن اشاره به رویکردهای ادبی نوینی دارد که از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و پیشفرض هایپیشفرض‌های سنت ادبی کهن را مورد انتقاد قرار می دهد. بر طبق نظریات جدید، خوانش متن بخشی از تولید متن می باشد؛است؛ به عبارت دیگر، اثر ادبی نمی‌تواند در مرحله ی ''خلق اولیه'' باقی بماند، بلکه ''خلق ثانویه'' آن در مرحله خوانش روی می دهدمی‌دهد. <ref>http://jayezeyeadabi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26</ref> ، <ref>http://anthropology.ir/node/5375
</ref> ، <ref>http://www.iep.utm.edu/literary</ref>