باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|تأثیرات=
|بنیانگذار=
|دلیل شهرت= پژوهشگر توسعه و دانشمند مدعو مجمع جهانی اقتصاد در داوس
|دلیل شهرت= حضور در دولت دکتر حسن روحانی
|مقاله‌های مهم=
|کتاب‌های چاپ شده= اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، فرهنگ سیاسی ایران، عقلانیت و توسعه‌یافتگی
۵

ویرایش