گاندی جایانتی: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 17635094 توسط Dalba (بحث) اصلاح الگویش خیلی کار می‌برد، به نظرم فعلاً ارزش ندارد
(same day each year عبارت خاص است، البته هنوز الگو تنظیم نیست)
(خنثی‌سازی ویرایش 17635094 توسط Dalba (بحث) اصلاح الگویش خیلی کار می‌برد، به نظرم فعلاً ارزش ندارد)
برچسب: واگردانی‌شده
|caption =
|observedby = {{IND}}
|date = 2۲ Octoberاکتبر
|scheduling =sameیک dayروز eachهر yearسال
|observances = Community, historical celebrations.
|significance = Honours Mohandas Karamchand Gandhi's نقش در [[جنبش استقلال‌طلبی هند]].