تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی نورثامبریا»

جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+مرتب+تمیز+)
* Adams, M., (2013) ''The King in the North the life and times of Oswald of Northumbria'' ISBN 978-1-78185-420-4
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[رده:پادشاهی‌های آنگلوساکسون]]
[[رده:پادشاهی‌های سابق]]
[[رده:پادشاهی‌های گذشته در اروپا]]
[[رده:شمال شرقی انگلستان]]
[[رده:کشورهای قدیم در جزایر بریتانیا]]
[[رده:مناطق انگلستان]]
[[رده:نورثامبریا]]
[[رده:نورث‌آمبرلند]]
[[رده:مناطق انگلستان]]
[[رده:پادشاهی‌های آنگلوساکسونسابق]]