تفاوت میان نسخه‌های «مایل دریایی»

گسترش مقاله
جز (فاصله دایره ی عظیمه ای بین دو نقطه مقابل یک زاویه مرکزی معادل یک دقیقه قوسی است)
(گسترش مقاله)
{{Infobox Unit
| name = مایل دریایی
| image = [[File:Nautic mile definition v2.png|200px|Historical definition – 1 nautical mile]]
| standard = [[یکای فرعی اس‌آی]]
| quantity = [[طول]]
| symbol = M, NM, or nmi
| dimension = L
| namedafter =
| units1 = [[متر]]
| inunits1 = 185ز<ref name="BIPM">{{cite web|title=The International System of Units (SI)|url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf|publisher=Bureau International des Poids et Mesures|accessdate=9 June 2016}}</ref>
| units2 = [[پا (یکا)]]
| inunits2 = ≈6076
| units3 = [[مایل]]
| inunits3 = ≈1.2
| units4 = [[Cable length|cable]]
| inunits4 = 10
}}
'''مایل دریایی''' یا '''میل دریایی''' {{انگلیسی|Nautical mile}} یک واحد اندازه‌گیری طول است که فاصله دایره ی عظیمه ای بین دو نقطه مقابل یک زاویه مرکزی معادل یک دقیقه قوسی است. مایل دریایی در [[سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها]] قرار ندارد و بیشتر در [[دریانوردی]] و [[هوانوردی]] استفاده می‌شود. این واحد در [[حقوق بین‌الملل]] و معاهدات مربوط به [[حقوق دریاها]] به ویژه برای تعیین [[آب‌های سرزمینی]] نیز مورد استفاده است.