تفاوت میان نسخه‌های «مایل دریایی»

تمیزکاری
(گسترش مقاله)
(تمیزکاری)
{{Infobox Unit
| name = مایل دریایی
| image = [[File:Nautic mile definition v2.png|200px|Historicalیک definitionدقیقه قوسی 1در nauticalدایره mileعظیمه]]
| standard = [[یکای فرعی اس‌آی]]
| quantity = [[طول]]
| inunits4 = 10
}}
'''مایل دریایی''' یا '''میل دریایی''' {{انگلیسی|Nautical mile}} یک واحد اندازه‌گیری طول است که فاصله دایرهدایرهٔ ی عظیمه ایعظیمه‌ای بین دو نقطه مقابلروبروی یک زاویه مرکزی معادلبرابربا یک دقیقه قوسی است. مایل دریایی در [[سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها]] قرار ندارد و بیشتر در [[دریانوردی]] و [[هوانوردی]] استفاده می‌شود. این واحد در [[حقوق بین‌الملل]] و معاهدات مربوط به [[حقوق دریاها]] به ویژه برای تعیین [[آب‌های سرزمینی]] نیز مورد استفاده است.
 
== تعریف ==
مایل دریایی امروزه معادل دقیقا ۱۸۵۲ [[متر]] تعریف می‌شود و [[گره دریایی]] که یک واحد سرعت در دریانوردی است و معادلبرابربا یک مایل دریایی برطی شده در یک ساعت است.
 
== علامت اختصاری ==