باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* مجتمع تفریحی گرداب بن
* ساحل دریاچهٔ سد زاینده رود
(البته در حال حاضر استان اصفهان با استفاده از نفوذ خود در قوا، روستاهای یانچشمه و حیدری را از این شهرستان جدا کرده و تمامی ساحل سد زاینده رود را به تصاحب خود در آورده است.)
* حاشیه رودخانه زاینده رود در منطقه باباپیر احمد
* حاشیه رودخانه زاینده رود در اطراف روستای آزادگان
* کوه افغان بن و بقایای باقیمانده از حمله افغان‌ها
* باغات درازدره بن
* در حال حاضر
اصفهان داره به زور یانچشمه و حیدری رو از بن جدا می کنه تا با خیال راحت همه آب سد رو تصاحب کنه.
 
== منابع ==
کاربر گمنام