باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* کوه افغان بن و بقایای باقیمانده از حمله افغان‌ها
* باغات درازدره بن
* در حال حاضر
اصفهان داره به زور یانچشمه و حیدری رو از بن جدا می کنه تا با خیال راحت همه آب سد رو تصاحب کنه.
 
== منابع ==
کاربر گمنام