باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* مجتمع تفریحی گرداب بن
* ساحل دریاچهٔ سد زاینده رود
(در حال حاضر روستای یانچشمه و حیدری به استان اصفهان الحاق گردیده است)
* حاشیه رودخانه زاینده رود در منطقه باباپیر احمد
* حاشیه رودخانه زاینده رود در اطراف روستای آزادگان
کاربر گمنام