تفاوت میان نسخه‌های «غلامرضا فیاضی»

 
۸- علم النفس فلسفی(تدوین و نگارش محمد تقی یوسفی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۹<ref>http://www.ensani.ir/fa/25425/profile.aspx</ref><ref>http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=60302</ref>
 
9- جستارهایی در فلسفه اسلامی؛ مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله غلامرضا فیاضی(گرد آوری و تدوین:سید محمد مهدی نبویان)، انتشارات حکمت اسلامی،1395
 
کاربر ناشناس