باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏مغالطات مقام دفاع: اصلاح غلط املایی با استفاده از AWB
* [[توسل به معنای تحت‌اللفظ]]: در مقام توجیه یک سخن، مطرح کردن این ادعا که منظور اصلی، معنای تحت‌اللفظِ برخی واژه‌ها بوده نه معنای متبادر به ذهن.
* [[مغالطه تغییر تعریف|مغالطهٔ تغییر تعریف]]: در مقام توجیه یک سخن، مطرح کردن این ادعا که از برخی واژه‌ها معانی خاص دیگری مورد نظر بوده‌است.
* [[مغالطه تغییر موضع|مغالطهٔ تغییر موضع]]: در مقام توجیه یک سخن، مطرح کردن این ادعا که آن سخن از دیدگاه و نقطه‌نظردیدگاه خاصی بیان شده‌است.
* [[مغالطه استثنای بی‌اهمیت|مغالطهٔ استثنای بی‌اهمیت]]: پذیرش مثالِ نقض، اما غیرمهم و بی‌تأثیر جلوه دادن آن.
* [[مغالطه از طریق تخطئه مخاطب|مغالطه ازطریق تخطئهٔ مخاطب]]: اشاره به این‌که خودِ منتقد هم مرتکب همان خطایی شده که از آن انتقاد می‌کند.
۶۷٬۲۶۲

ویرایش