تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی صنعتی و سازمانی»

خنثی‌سازی ویرایش 17667745 توسط رضا ملکی مبنا (بحث)منبع نامعتبر-تبلیغاتی
(ارایه لینک ترجمه تعریف رشته و شغل روانشناسی صنعتی و سازمانی به نقل از SIOP و O*Net)
(خنثی‌سازی ویرایش 17667745 توسط رضا ملکی مبنا (بحث)منبع نامعتبر-تبلیغاتی)
برچسب: واگردانی‌شده
 
آثار عملی خدمات مذکور در سازمان‌ها بسیار زیاد است که از آن جمله می‌توان:{{سخ}}
بهبود رضایت کارکنان، پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی، کمک به توسعه منابع انسانی، معنادار کردن سازمان غیر رسمی، فراهم کردن بستر لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای روان سازمان، بالابردن انگیزه کارکنان، تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره‌ای، جلوگیری از پیری زودرس سازمان و هماهنگی بین خانه و کارخانه را نام برد که همگی این آثار صرف نظر از صرفه جویی در [[سرمایه‌گذاری]] جدید برای نیروی انسانی موجب تحقق رسالت توجه به کرامت انسانی در سازمان‌ها می‌شود و [[بهره‌وری]] و سلامت و شادابی را در کارکنان و سازمان تا حدود زیادی تضمین می‌کند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=رضا ملکی|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=http://iksw.ir/|نشانی=http://iksw.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/|عنوان=معرفی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به نقل از انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی آمریکا}}</ref>
 
روانشناسان صنعتی وسازمانی می‌توانند در زمینه‌هایی از قبیل: کارمندیابی، گزینش، کارگماری و [[طبقه‌بندی]] کارکنان، [[برنامه‌ریزی]] و آموزش نیروی انسانی، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات، ایجاد تغییرات مناسب، مشاوره شغلی و حرفه‌ای، افزایش بهداشت روانی، روابط فرهنگی و هماهنگی میان انسان و ماشین نقش موثر و کارساز داشته باشند. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=رضا ملکی|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=http://iksw.ir|نشانی=http://iksw.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%b5-%d9%88-%d8%b3/|عنوان=شرح شغل استاندارد روانشناس صنعتی و سازمانی}}</ref>به این شاخه از [[روان‌شناسی]] گاه روان‌شناسی کار و روان‌شناسی شغلی هم گفته می‌شود. این رشته را در آمریکا تحت عنوان {{به انگلیسی|industrial and organizational psychology}} و در اروپا تحت عنوان {{به انگلیسی|work psychology}} می‌شناسند.
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲|اندازه=ریز}}
[http://iksw.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/]{{پانویس|۲|اندازه=ریز}}
{{پانویس}}