تفاوت میان نسخه‌های «اکسان‌موبیل»

رده‌انبوه: انتقال از رده:شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار فرانکفورت به [[رده:شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق به...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار فرانکفورت به [[رده:شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق به...)
[[رده:شرکت‌های عمومی ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار استرالیا]]
[[رده:شرکت‌های فهرست شدهفهرست‌شده در بورس اوراق بهادار فرانکفورت]]
[[رده:شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک]]
[[رده:شرکت‌های گازی ایالات متحده آمریکا]]